CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HALOZEN

Halozen và các trang web thuộc Halozen Việt Nam(sau đây gọi là “chúng tôi” hay “của chúng tôi”) tin rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Chính sách này nhằm phác thảo ra những loại thông tin có khả năng xác định một cá nhân và những dữ liệu khác mà chúng tôi sẽ thu thập từ bạn qua một số trang web, trò chơi và ứng dụng khác nhau mà chúng tôi cung cấp (sau đây gọi là “Trang web/Ứng dụng”) và cách chúng tôi sẽ sử dụng cũng như khi nào chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin và dữ liệu như vậy với bên thứ ba. Việc bạn cài đặt và/hoặc sử dụng các Trang web/Ứng dụng này và/hoặc gửi thông tin cho chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với bản Chính sách quyền riêng tư này và việc xử lý thông tin của bạn (cá nhân và phi cá nhân) theo miêu tả trong Chính sách này. Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08, 2017 và được sửa đổi gần nhất vào ngày 06 tháng 07, 2018.

 

Có hai loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập qua việc sử dụng các Trang web/Ứng dụng của bạn:

1. “Thông tin cá nhân” là loại thông tin đặc trưng để nhận dạng bản thân bạn và/hoặc có thể được sử dụng riêng để liên lạc bạn trực tuyến hay ngoại tuyến, như họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ảnh chụp, thông tin vị trí địa lý xác định (ví dụ, vị trí cụ thể của bạn), ID người dùng Halozen, thông tin thẻ tín dụng và trong một số trường hợp, tên người dùng; và

2. “Thông tin phi cá nhân” là thông tin không nhận dạng bạn và không thể được sử dụng riêng để liên lạc bạn, bao gồm thông tin về bạn như ngày tháng năm sinh, tuổi, mã số bưu chính, thông tin vị trí địa lý không xác định (ví dụ, thành phố của bạn) và giới tính, cũng như thông tin về máy vi tính và thiết bị di động của bạn, như ID thiết bị duy nhất, địa chỉ Giao thức Internet (IP) hoặc các kí hiệu nhận dạng cố định khác, và phần cứng/phần mềm/phần mềm điều khiển. Thông tin phi cá nhân còn bao gồm “Dữ liệu sử dụng”. Đó là dữ liệu nặc danh liên kết với máy vi tính và/hoặc thiết bị của bạn, như các hoạt động của bạn bên trong và bên ngoài Trang web/Ứng dụng, trình duyệt bạn dùng, đặc tính của các ứng dụng khác bao gồm trên thiết bị của bạn, ngày và thời gian bạn dùng Trang web/Ứng dụng, tiến trình chơi, thời gian chơi, điểm số và thành tích của bạn, và URL bạn ghé qua và/hoặc các ứng dụng bạn đã dùng trước và sau khi sử dụng Trang web/Ứng dụng của chúng tôi.

 

Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập

  • Nếu bạn chọn mở một tài khoản với chúng tôi, đăng ký cuộc thi, đăng ký bản tin của chúng tôi, yêu cầu hỗ trợ hoặc trong bất kỳ hình thức nào khác cần nộp Thông tin cá nhân hay Thông tin phi cá nhân, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà, ngày tháng năm sinh, giới tính và/hoặc số điện thoại của bạn.
  • Nếu bạn chọn kết nối vào một trong các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi qua mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân từ hồ sơ của bạn trên các mạng xã hội của bên thứ ba đó, như tên, tên người dùng, ảnh chụp, giới tính và ngày tháng năm sinh của bạn.
  • Nếu bạn chọn thực hiện mua hàng qua các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thẻ tín dụng của bạn và các thông tin thanh toán khác.
  • Nếu bạn chọn sử dụng bất kì diễn đàn công cộng, phần bình luận hay chức năng tán gẫu nào, chúng tôi có thể thu thập bất kì Thông tin cá nhân nào mà bạn tiết lộ qua những cách thức như vậy.
  • Nếu bạn chọn gửi một tin nhắn cho một người dùng khác hay một nhóm người dùng được định nghĩa bằng chức năng tin nhắn, tán gẫu, đăng bài hay các chức năng trong trò chơi khác của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập bất kì Thông tin cá nhân nào mà bạn tiết lộ qua những cách thức đó cũng như Thông tin cá nhân cần thiết của người dùng mà bạn đang liên lạc để tạo điều kiện cho việc liên lạc (Chú ý: chúng tôi sẽ không bao giờ thu thập bất kì thông tin được gửi nằm ngoài chức năng của các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm qua thư điện tử hay tin nhắn văn bản).
  • Nếu bạn chọn bật chức năng thông báo đẩy, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân hay Thông tin phi cá nhân của bạn như ID Thiết bị để gửi cho thiết bị của bạn những thông báo đẩy như vậy.
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin vị trí địa lý xác định quy định rằng, trước khi làm vậy lúc ban đầu, bạn sẽ được thông báo hành động này hoặc được nhắc để cho phép hoặc chặn tính năng này. Trong trường hợp bạn tiến hành mua Trang web/Ứng dụng hoặc chọn cho phép tính năng này, bạn sẽ có thể chặn nó bất kỳ lúc nào sau đó bằng cách làm theo các bước thích hợp trong thẻ Cài đặt.
  • Một số Trang web/Ứng dụng của chúng tôi có thể đọc thiết bị của bạn để xác định những ứng dụng nào khác đã được cài và Thông tin phi cá nhân, như là thành phố và giới tính của bạn, có thể được phỏng đoán dựa trên đặc tính của những ứng dụng đó.
  • Nếu bạn chọn gửi Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kì lí do nào khác theo bất kì dạng nào khác, chúng tôi sẽ thu thập Thông tin cá nhân đó và sử dụng cho mục đích mà bạn đã gửi nó.
  • Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ bạn nếu bạn chỉ đơn thuần ghé thăm Trang web của chúng tôi; chúng tôi chỉ thu thập nó nếu bạn chọn gửi nó cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thu thập Thông tin phi cá nhân, như ID thiết bị, địa chỉ IP và các kí hiệu nhận dạng cố định khác, cũng như Dữ liệu sử dụng, bất cứ khi nào bạn sử dụng Trang web/Ứng dụng của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân như vậy không kết hợp với Thông tin cá nhân trừ phi bạn chọn gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi.

 

Cookie

Liên quan đến việc thu thập Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân nói trên, chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự (tập tin nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của máy vi tính hay thiết bị di động của bạn khi bạn ghé thăm các trang web hay ứng dụng nhất định để nhận dạng máy vi tính hay thiết bị di động của bạn và có thể lưu trữ thông tin về bạn chẳng hạn như dữ liệu hành vi). Nếu bạn chọn gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với Thông tin cá nhân này. Bạn có thể tắt cookie hay cài trình duyệt của bạn để cảnh báo bạn khi cookie đang được gửi. Tuy nhiên, một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động chính xác nếu bạn làm vậy và bạn có thể mất truy cập vào các dịch vụ mà bạn đã mua. Để tìm hiểu thêm về cookie và cách loại bỏ chúng, ghé thăm www.aboutcookies.org.

Ngoài ra, một số nhà quảng cáo bên thứ ba cũng có thể dùng cookie trong quảng cáo mà họ trưng bày bên trong các trang Web/Ứng dụng của chúng tôi. Những cookie như vậy sẽ thu thập dữ liệu hành vi nặc danh mà những nhà quảng cáo này có thể dùng để trưng bày các quảng cáo nhằm vào bạn cả bên trong và bên ngoài các trang Web/Ứng dụng của chúng tôi. Bạn có thể không chấp hành các cách thức này của một số công t