CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HALOZEN

Halozen và các trang web thuộc Halozen Việt Nam(sau đây gọi là “chúng tôi” hay “của chúng tôi”) tin rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Chính sách này nhằm phác thảo ra những loại thông tin có khả năng xác định một cá nhân và những dữ liệu khác mà chúng tôi sẽ thu thập từ bạn qua một số trang web, trò chơi và ứng dụng khác nhau mà chúng tôi cung cấp (sau đây gọi là “Trang web/Ứng dụng”) và cách chúng tôi sẽ sử dụng cũng như khi nào chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin và dữ liệu như vậy với bên thứ ba. Việc bạn cài đặt và/hoặc sử dụng các Trang web/Ứng dụng này và/hoặc gửi thông tin cho chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với bản Chính sách quyền riêng tư này và việc xử lý thông tin của bạn (cá nhân và phi cá nhân) theo miêu tả trong Chính sách này. Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08, 2017 và được sửa đổi gần nhất vào ngày 06 tháng 07, 2018.

 

Có hai loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập qua việc sử dụng các Trang web/Ứng dụng của bạn:

1. “Thông tin cá nhân” là loại thông tin đặc trưng để nhận dạng bản thân bạn và/hoặc có thể được sử dụng riêng để liên lạc bạn trực tuyến hay ngoại tuyến, như họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ảnh chụp, thông tin vị trí địa lý xác định (ví dụ, vị trí cụ thể của bạn), ID người dùng Halozen, thông tin thẻ tín dụng và trong một số trường hợp, tên người dùng; và

2. “Thông tin phi cá nhân” là thông tin không nhận dạng bạn và không thể được sử dụng riêng để liên lạc bạn, bao gồm thông tin về bạn như ngày tháng năm sinh, tuổi, mã số bưu chính, thông tin vị trí địa lý không xác định (ví dụ, thành phố của bạn) và giới tính, cũng như thông tin về máy vi tính và thiết bị di động của bạn, như ID thiết bị duy nhất, địa chỉ Giao thức Internet (IP) hoặc các kí hiệu nhận dạng cố định khác, và phần cứng/phần mềm/phần mềm điều khiển. Thông tin phi cá nhân còn bao gồm “Dữ liệu sử dụng”. Đó là dữ liệu nặc danh liên kết với máy vi tính và/hoặc thiết bị của bạn, như các hoạt động của bạn bên trong và bên ngoài Trang web/Ứng dụng, trình duyệt bạn dùng, đặc tính của các ứng dụng khác bao gồm trên thiết bị của bạn, ngày và thời gian bạn dùng Trang web/Ứng dụng, tiến trình chơi, thời gian chơi, điểm số và thành tích của bạn, và URL bạn ghé qua và/hoặc các ứng dụng bạn đã dùng trước và sau khi sử dụng Trang web/Ứng dụng của chúng tôi.

 

Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập

 • Nếu bạn chọn mở một tài khoản với chúng tôi, đăng ký cuộc thi, đăng ký bản tin của chúng tôi, yêu cầu hỗ trợ hoặc trong bất kỳ hình thức nào khác cần nộp Thông tin cá nhân hay Thông tin phi cá nhân, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà, ngày tháng năm sinh, giới tính và/hoặc số điện thoại của bạn.
 • Nếu bạn chọn kết nối vào một trong các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi qua mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân từ hồ sơ của bạn trên các mạng xã hội của bên thứ ba đó, như tên, tên người dùng, ảnh chụp, giới tính và ngày tháng năm sinh của bạn.
 • Nếu bạn chọn thực hiện mua hàng qua các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thẻ tín dụng của bạn và các thông tin thanh toán khác.
 • Nếu bạn chọn sử dụng bất kì diễn đàn công cộng, phần bình luận hay chức năng tán gẫu nào, chúng tôi có thể thu thập bất kì Thông tin cá nhân nào mà bạn tiết lộ qua những cách thức như vậy.
 • Nếu bạn chọn gửi một tin nhắn cho một người dùng khác hay một nhóm người dùng được định nghĩa bằng chức năng tin nhắn, tán gẫu, đăng bài hay các chức năng trong trò chơi khác của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập bất kì Thông tin cá nhân nào mà bạn tiết lộ qua những cách thức đó cũng như Thông tin cá nhân cần thiết của người dùng mà bạn đang liên lạc để tạo điều kiện cho việc liên lạc (Chú ý: chúng tôi sẽ không bao giờ thu thập bất kì thông tin được gửi nằm ngoài chức năng của các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm qua thư điện tử hay tin nhắn văn bản).
 • Nếu bạn chọn bật chức năng thông báo đẩy, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân hay Thông tin phi cá nhân của bạn như ID Thiết bị để gửi cho thiết bị của bạn những thông báo đẩy như vậy.
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin vị trí địa lý xác định quy định rằng, trước khi làm vậy lúc ban đầu, bạn sẽ được thông báo hành động này hoặc được nhắc để cho phép hoặc chặn tính năng này. Trong trường hợp bạn tiến hành mua Trang web/Ứng dụng hoặc chọn cho phép tính năng này, bạn sẽ có thể chặn nó bất kỳ lúc nào sau đó bằng cách làm theo các bước thích hợp trong thẻ Cài đặt.
 • Một số Trang web/Ứng dụng của chúng tôi có thể đọc thiết bị của bạn để xác định những ứng dụng nào khác đã được cài và Thông tin phi cá nhân, như là thành phố và giới tính của bạn, có thể được phỏng đoán dựa trên đặc tính của những ứng dụng đó.
 • Nếu bạn chọn gửi Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kì lí do nào khác theo bất kì dạng nào khác, chúng tôi sẽ thu thập Thông tin cá nhân đó và sử dụng cho mục đích mà bạn đã gửi nó.
 • Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ bạn nếu bạn chỉ đơn thuần ghé thăm Trang web của chúng tôi; chúng tôi chỉ thu thập nó nếu bạn chọn gửi nó cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thu thập Thông tin phi cá nhân, như ID thiết bị, địa chỉ IP và các kí hiệu nhận dạng cố định khác, cũng như Dữ liệu sử dụng, bất cứ khi nào bạn sử dụng Trang web/Ứng dụng của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân như vậy không kết hợp với Thông tin cá nhân trừ phi bạn chọn gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi.

 

Cookie

Liên quan đến việc thu thập Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân nói trên, chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự (tập tin nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của máy vi tính hay thiết bị di động của bạn khi bạn ghé thăm các trang web hay ứng dụng nhất định để nhận dạng máy vi tính hay thiết bị di động của bạn và có thể lưu trữ thông tin về bạn chẳng hạn như dữ liệu hành vi). Nếu bạn chọn gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với Thông tin cá nhân này. Bạn có thể tắt cookie hay cài trình duyệt của bạn để cảnh báo bạn khi cookie đang được gửi. Tuy nhiên, một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động chính xác nếu bạn làm vậy và bạn có thể mất truy cập vào các dịch vụ mà bạn đã mua. Để tìm hiểu thêm về cookie và cách loại bỏ chúng, ghé thăm www.aboutcookies.org.

Ngoài ra, một số nhà quảng cáo bên thứ ba cũng có thể dùng cookie trong quảng cáo mà họ trưng bày bên trong các trang Web/Ứng dụng của chúng tôi. Những cookie như vậy sẽ thu thập dữ liệu hành vi nặc danh mà những nhà quảng cáo này có thể dùng để trưng bày các quảng cáo nhằm vào bạn cả bên trong và bên ngoài các trang Web/Ứng dụng của chúng tôi. Bạn có thể không chấp hành các cách thức này của một số công ty tham gia bằng cách ghé www.aboutads.info/choices và làm theo các bước nêu ra trong đó.

 

Việc sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để:

 • cung cấp cho bạn bất kì sản phẩm, dịch vụ hay chức năng nào bạn yêu cầu;
 • trả lời bất kì câu hỏi nào bạn đã gửi qua các chức năng dịch vụ khách hàng của chúng tôi;
 • liên lạc với bạn để quảng cáo Trang web/Ứng dụng, cuộc thi của chúng tôi và bất kì sự kiện đặc biệt nào mà chúng tôi cung cấp;
 • gửi cho bạn bản tin, quảng cáo khuyến mãi hay tài liệu tiếp thị. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn không nhận những tài liệu này sau này. Bạn cũng được chọn không nhận những tài liệu này bất kì lúc nào theo hướng dẫn được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này;
 • liên lạc với bạn về việc đăng ký cuộc thi và lãnh thưởng;
 • liên hệ với bạn trong phạm vi tuyển dụng nhân tài.

 

Việc sử dụng Thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập

Thông tin phi cá nhân có thể được chúng tôi sử dụng để quản lý, phân tích, nghiên cứu, tối ưu, an ninh và các mục đích khác. Cụ thể là chúng tôi có thể sử dụng Thông tin phi cá nhân để:

 • theo dõi việc bạn sử dụng Trang web/Ứng dụng của chúng tôi để giúp chúng tôi biết thêm về hoạt động chơi của bạn và hiểu rõ sở thích và xu hướng của bạn để chúng tôi có thể cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, cung cấp cho bạn các thông báo và chương trình ưu đãi trong trò chơi phù hợp với bạn và cải thiện trải nghiệm chơi của bạn;
 • cá nhân hóa các ưu đãi và nội dung của bạn;
 • biên soạn thống kê;
 • trả lời các câu hỏi về dịch vụ khách hàng;
 • bảo vệ chống lại gian lận, phạm tội hay lừa gạt hoặc vì các lí do an ninh khác;
 • cung cấp cho bạn những quảng cáo phù hợp với hồ sơ và thị hiếu của bạn hơn, và thích hợp với độ tuổi/giới tính và nhắm đến nơi của bạn;
 • xác định phạm vi quyền hạn của nơi mà bạn đang ở để chúng tôi có thể xác định những bộ luật nào áp dụng cho bạn;
 • gửi cho bạn các thông báo đẩy (nếu bạn chọn cho phép chức năng đó).

 

Việc tiết lộ Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập

 • Chúng tôi có thể chuyển Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân của bạn cho các cơ quan khác, nhưng những thông tin đó vẫn được quản lý theo Chính sách quyền riêng tư này.
 • Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hay chuyển Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được bạn đồng ý trước.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin vị trí địa lý không xác định hoặc thông tin vị trí địa lý xác định (nếu bạn chọn cho phép chúng tôi thu thập nó) với các nhà quảng cáo để cho phép họ trưng bày các quảng cáo hợp địa lý và thích hợp hơn cho bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu sử dụng và Thông tin phi cá nhân của bạn như là ID thiết bị, ID quảng cáo hoặc các kí hiệu nhận dạng cố định khác và thông tin vị trí địa lý không xác định với các nhà đối tác quảng cáo của chúng tôi. Những đối tác này có thể sử dụng Thông tin phi cá nhân của bạn để trưng bày cho bạn các quảng cáo phù hợp ở bên ngoài trang Web/Ứng dụng của chúng tôi; xin lưu ý rằng việc chia sẻ này chỉ giới hạn trong Thông tin phi cá nhân tổng hợp, nặc danh và chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các nhà quảng cáo mà không được sự cho phép trước đó của bạn.
 • Trang web/Ứng dụng của chúng tôi có các tính năng chia sẻ xã hội như “Chia sẻ” hoặc “Thích” trên Facebook hoặc các trang mạng xã hội bên thứ ba khác. Nếu bạn quyết định sử dụng những tính năng này, nó có thể cho phép các mạng xã hội của bên thứ ba này chia sẻ và thu thập Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân. Bạn nên ghé thăm các chính sách của những bên thứ ba này để biết thêm thông tin về thủ tục thu thập thông tin của họ.
 • Chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Để tiến hành thanh toán thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ dùng dịch vụ của phần mềm xử lý thẻ tín dụng an toàn của bên thứ ba.
 • Chúng tôi sử dụng dịch vụ của các bên thứ ba, những người sẽ có quyền truy cập một cách giới hạn vào Thông tin cá nhân của bạn để sử dụng cho những mục đích nhất định. Những mục đích này bao gồm xử lý thẻ tín dụng, giao giải thưởng, hỗ trợ tiếp thị, dịch vụ khách hàng và phân tích dữ liệu. Các bên thứ ba mà chúng tôi kí hợp đồng vì những mục đích này sẽ được quyền sử dụng Thông tin cá nhân của bạn chỉ cho những mục đích mà bên đó được tiến hành. Thêm vào, Thông tin phi cá nhân và Dữ liệu sử dụng dưới dạng nặc danh, tổng hợp có thể được chia sẻ với các bên thứ ba, những người sẽ hỗ trợ chúng tôi trong các việc điều hành như quản lí, phân tích, nghiên cứu, tối ưu hóa và quảng cáo.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân hoặc các thông tin khác thu thập được của bạn nếu pháp luật hay tòa án ra lệnh, nếu các thông tin đó liên quan đến hành vi gây hại thực tế hoặc hành vi đe dọa, để điều tra và/hoặc chống lại các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ lạm dụng hoặc sử dụng trái phép Trang web/Ứng dụng hoặc để bảo vệ tài sản hay sự an toàn của người khác.
 • Liên quan đến bất kỳ việc mua bán nào của công ty chúng tôi hay bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào (bao gồm cả các tài sản liên quan đến nó), thông tin khách hàng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh chuyển giao, và những thông tin khách hàng như vậy (bao gồm cả Thông tin cá nhân của bạn) sẽ được chuyển giao hoặc bán cho bên mua trong trường hợp bán hoặc bố trí lại bất kì này của bất kì hay tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 

Quảng cáo

Bằng việc sử dụng Trang web/Ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể bị chào quảng cáo. Chúng tôi hay các mạng quảng cáo chúng tôi sử dụng có thể dùng các kĩ thuật phục vụ cho quảng cáo có sử dụng cookie, beacon, điểm ảnh theo dõi và các kĩ thuật khác được đặt bên trong các quảng cáo và cho phép chúng tôi hay các mạng của chúng tôi thu thập Thông tin phi cá nhân. Thông tin phi cá nhân như tuổi và giới tính có thể được sử dụng để bảo đảm cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp. Dữ liệu sử dụng và Thông tin phi cá nhân như là kí hiệu nhận dạng quảng cáo có thể được dùng để xác định bao nhiêu lần nhấp vào một quảng cáo nhận được, để đo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, để xác định chính xác số lượng lần xem lặp lại của mẫu quảng cáo nào đó, và/hoặc để chào quảng cáo phù hợp với sự quan tâm của bạn nhất. Tùy thuộc vào thiết bị của bạn và hệ thống điều hành của nó, bạn có thể chọn ngăn chặn các kí hiệu nhận dạng quảng cáo trên thiết bị của bạn đang được sử dụng cho quảng cáo dựa trên sự quan tâm hoặc cài lại kí hiệu nhận dạng quảng cáo trên thiết bị của bạn bằng cách đổi các cài đặt của thiết bị của bạn.

 

Quyền của bạn

Chúng tôi đề nghị bạn cập nhật Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và sửa bất kì thông tin nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách liên lạc với chúng tôi tại [email protected] Bạn đại diện và đảm bảo rằng tất cả Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi là xác thực và chính xác và liên quan đến bạn chứ không phải bất kỳ người nào khác.

Nếu bạn không muốn nhận bất kì liên lạc nào nữa từ chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn xem, xóa và/hoặc sửa đổi Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với yêu cầu cụ thể của bạn tại [email protected] ; tuy nhiên, chỉ trên cơ sở chúng tôi được quyền giữ lại một bản lưu trữ các Thông tin cá nhân như vậy trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo việc xóa nó không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu của chúng tôi và chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền giữ lại một phiên bản nặc danh của thông tin đó.

Nếu trước đó bạn đã đồng ý cho chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho bất kì mục đích gì, gồm mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể chọn không cho phép vào bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected] và bao gồm “Không cho phép tiết lộ” trong dòng chủ đề.
Nếu bạn không muốn nhận các thông báo đẩy, chọn thẻ Cài đặt của Trang web/Ứng dụng có thể áp dụng được và làm theo những bước cần thiết để chọn không nhận các thông báo đẩy tiếp theo.
Bạn có thể từ chối cho phép các cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác, nhưng trong trường hợp đó chúng tôi không thể đảm bảo tất cả các chức năng của Trang web/Ứng dụng hoạt động chính xác.

Nếu bạn sử dụng các Trang web/Ứng dụng, bạn phải chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản của bạn và hạn chế quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị của bạn, và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn.

 

Quan hệ đối tác và các nguồn bên ngoài

Các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này chỉ bao gồm cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập trên các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách truy cập bất kỳ trang web bên ngoài nào, bạn đã đồng ý với các chính sách quyền riêng tư của các trang web đó. Xin hãy hiểu rằng các trang web bên ngoài có thể có các chính sách khác nhau liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về những quy định quyền riêng tư của tất cả các trang Web/Ứng dụng bên thứ ba đó. Vì vậy, bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của tất cả các Trang web/ứng dụng của bên thứ ba. Không giới hạn ở bất cứ điều gì trong phần tiếp theo, chúng tôi không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào cho những hoạt động, không hoạt động hoặc chính sách của bất kì các dịch vụ bên ngoài nào.

Trẻ em

Nhiều Trang web/Ứng dụng của chúng tôi nhắm vào những đối tượng chung chung, và chúng tôi không cố tình thu thập hoặc sử dụng bất kì Thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi. Khi người dùng nhận dạng là dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ chặn không cho những người dùng này cung cấp Thông tin cá nhân hay đảm bảo có được sự đồng ý trước của phụ huynh trước khi thu thập Thông tin cá nhân. Trong phạm vi chúng tôi cảm thấy bất kỳ Trang web/Ứng dụng nào của chúng tôi gửi đến cho trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ không thu thập Thông tin cá nhân từ những người dùng của các Trang web/Ứng dụng đó.

Nếu bạn là phụ huynh của trẻ em dưới 13 tuổi và bạn tin rằng con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] và chúng tôi sẽ xóa các thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin phi cá nhân, như ID thiết bị hoặc kí hiệu nhận dạng cố định khác liên quan đến thiết bị hoặc máy tính mà có thể do trẻ em sử dụng để chơi các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sẽ được ẩn danh và không liên kết với bất kỳ Thông tin cá nhân nào. Ngoài ra, dữ liệu này sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích nội bộ như cá nhân hóa nội dung, an ninh và quảng cáo theo ngữ cảnh (không phải theo hành vi).

Một số Trang web/Ứng dụng của chúng tôi có thể cho phép mua bán trong trò chơi, ngay cả khi trò chơi có thể áp dụng được và được tải về miễn phí. Những giao dịch như vậy không phải lúc nào cũng yêu cầu nhập lại thông tin thẻ tín dụng vì chúng có thể được thực hiện thông qua một tài khoản hiện có của bên thứ ba (ví dụ như tài khoản iTunes). Nếu bạn là phụ huynh và lo lắng đến tính năng này, bạn có thể vô hiệu hóa khả năng mua hàng trong trò chơi bằng cách chọn thẻ Cài đặt của Trang web/Ứng dụng có thể áp dụng được và làm theo những bước cần thiết để ngăn chặn những giao dịch như vậy.

Nếu bạn trong độ tuổi từ 13 đến 18, bạn phải có được sự đồng ý của phụ huynh trước khi đăng ký với Nền tảng của chúng tôi hay cung cấp cho chúng tôi bất kì Thông tin cá nhân nào.

 

Sửa đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng cho Chính sách quyền riêng tư này, chính sách này sẽ được đăng lại trong phần “Quyền riêng tư” của các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi với ngày sửa đổi được ghi trên đầu trang. Vì vậy, xin vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên để bạn có thể biết khi có bất kỳ thay đổi nào về Chính sách quyền riêng tư này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web/Ứng dụng sau khi thay đổi được coi như bạn đồng ý với bất cứ thay đổi nào, và nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể chọn không sử dụng các Trang web/Ứng dụng hoặc chọn không tham gia bằng cách gửi cho chúng tôi một thông báo thích hợp. Nếu bạn muốn có thêm thông tin về bất kỳ thay đổi nào gần đây, xin gửi yêu cầu của bạn đến [email protected] và bao gồm “Thông tin về các thay đổi” trong dòng chủ đề.

 

Bảo mật Trang web/Ứng dụng

Bạn được toàn quyền lựa chọn có cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi hay không. Chúng tôi và/hoặc các đối tác bên thứ ba của chúng tôi đã đưa ra các biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để cố gắng bảo vệ và giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì an ninh dữ liệu và sử dụng đúng Thông tin cá nhân được thu thập thông qua các Trang web/Ứng dụng. Chúng tôi thực hiện hoặc bắt buộc các bên thứ ba có thể áp dụng được thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hợp lý để bảo vệ Thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi khỏi bị mất mát, lạm dụng, tiết lộ trái phép, thay đổi và bị xóa. Tuy nhiên, xin nhớ rằng không có việc truyền tải dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào có thể đảm bảo an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể chắc chắn hay đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới cho chúng tôi hoặc nhận từ chúng tôi, vì vậy bạn tự chịu rủi ro khi làm việc đó. Chúng tôi không thể chắc chắn hay đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới cho chúng tôi bằng thư điện tử, vì vậy bạn tự chịu rủi ro khi làm việc đó.

Khi chúng tôi sử dụng bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi trong việc xử lý Thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp cần thiết để yêu cầu họ tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và mặt khác bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn (bao gồm bất kì thông tin thẻ tín dụng nào).

Nếu có vi phạm an ninh nào liên quan đến thông tin thẻ tín dụng của bạn từ các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức và thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để khắc phục vi phạm đó.

Nếu bạn cho rằng Thông tin cá nhân của bạn đang bị chúng tôi hay bất kì bên thứ ba nào sử dụng không đúng cách, xin thông báo cho chúng tôi ngay lập tức qua thư điện tử tại: [email protected]

Trong trường hợp bạn chọn thiết lập tài khoản với chúng tôi, bạn không nên chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn với bất kì ai.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi đều hoạt động theo phương thức như vậy, và chúng tôi không đại diện hay bảo đảm tính khả dụng của các Trang web/Ứng dụng của chúng tôi vào mọi thời điểm, hay việc sử dụng các Trang web/Ứng dụng của bạn sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về khả năng truy cập các Trang web/Ứng dụng hay về những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này được quản lý theo pháp luật California, không bao gồm các điều khoản về sự chọn lựa luật pháp của nó.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi tổng quát nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, xin liên lạc với chúng tôi tại [email protected].